Project Description

نظارت بر اجرا و طراحی ابنیه فنی و بازنگری فنی آزاد راه اهواز- بندر امام
مهندسین مشاور فراشارآسیا نظارت و طراحی قطعات 3،4و5 این آزاد راه را بر عهده داشته است این آزاد راه مسیر ارتباطی اهواز به بندر امام و منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر را که هر دو از قطب های اقتصادی مهم کشور می باشند حدود 60 کیلومتر کوتاه کرده و جاده نا ایمن قبلی را با آزاد راه شش خطه جایگزین نموده است. نظارت و طراحی این آزاد راه با توجه به وضعیت منطقه دارای پیچیدگی های خاص و دارای پل های بزرگ بر رودخانه جراحی بوده است.

Project Details

Share