در رسانه

« شرکت مهندسی فراشار آسیا»_Page_1

مجله ساختمان
گستره دانش و تجربه در شرکت مهندسی فراشار آسیا

مدیر عامل محمود کریم پور قنادی

– کارشناسی ارشد راه و ساختمان دانشگاه شیراز در سال 1353  ….

آوای صنعت

پروژه تقاطع سه سطحی معالی آباد

پروژه تقاطع سه سطحی معالی آباد یکی از نادرترین پروژه های عمرانی از لحاظ طراحی و اجرا می باشد که توسط نیروهای کاملاً بومی در حال اجرا…

روزنامه آفتاب

ماهنامه آفتاب شیراز
آبان ماه 1391
" تقاطع سه سطحی معالی آباد شیراز یکی از نادرترین پروژه های عمرانی کشور است."

مدیر کارگاه پروژه تقاطع سه سطحی معالی آباد (بصیرت) اظهار داشت: پروژه های عمرانی از لحاظ طراحی و اجرا محسوب می شود که توسط ….

رسانه ها (2)

از مشارکت شرکتهای روسی در پروژه های راه و شهرسازی فارس استفاده می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی فارس….

مهندسی فراشار